Sunday, 15 March 2020. 1:27 am

Category: Science

Ilmu Hayat Sebuah Pengenalan

JARRAKPOSMATARAM.COM – Zaman bapak-bapak kita sekolah salah satu pelajaran yang wajib diikuti adalah ilmu hayat. Sekolah Rakyat (SR) adalah pendidikan awal anak-anak sekolah pada tahun 1950-an. Ilmu hayat mengajarkan hewan atau binatang. Di samping tumbuh-tumbuhan alias tanaman. Tubuh manusia dibahas untuk tahap lanjut yang membutuhkan keahlian tertentu. Tumbuh-tumbuhan terdiri dari akar, batang dan daun. Di tambah […]

Character Building

JarrakposMataram.Com- Pembangunan Indonesia adalah pembangunan manusia seutuhnya. Pendidikan tidak saja membekali peserta didik dengan iptek tetapi juga diajari pengetahuan agama yang cukup. Keseimbangan jasmaniah dan rohaniah harus dicapai kurikulum Depdikbud. Character building mesti didahulukan sehingga muncul  insan yang jujur berjuang demi keadilan. Bukan manusia-manusia penipu alias koruptor. Manusia Indonesia di masa depan terdiri dari individu-individu […]